van Luijk, Madelon. Devote vrouwen tijdens de tweede religieuze vrouwenbeweging in de laatmiddeleeuwse Noordelijke Nederlanden in Tijdschrift voor sociale geschiedenis 27.1 (2001): 33-56

[Devote vrouwen tijdens de tweede religieuze vrouwenbeweging in de laatmiddeleeuwse Noordelijke Nederlanden]
By Permission of TSEG (Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis). Please abide by laws of Copyright and Fair Use.