Ons geestelijk erf (Antwerp : Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen, 1927--).

ID:
 
5353
 
Title:
 
Ons geestelijk erf
 
Publisher:
 
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen
 
Publication Type:
 
series
 
Publication Status:
 
Published
 
Place of Publication:
 
Antwerp
 
Date of Publication:
 
1927--
 
Country:
 
Netherlands
 
Contains:
 
Die besessene Schwester Agnes: Ein Schwesternspiegel des 15. Jahrhunderts aus dem Haus Ten Orten in Herzogenbusch. Edition der Berliner Handschrift mit Kommentaren und Untersuchungen., De intrede van rijke weduwen en arme meisjes in de leefgemeenschappen van de Moderne Devotie, Geert Grote en begijnen in de begintijd van de Moderne Devotie, Pelgrim Pullen (1550-1608). Een heilig mystiek leider en zijn onuitgegeven geschriften, Markante mystiek in het Gentsch begijnhof. Claesinne van Nieuwlant (1550-1611), Een vrauwe te sijn op mijn selfs handt. Alijt Bake (1415- †1455) als geistliche Reformerin des innerlichen Lebens, Die Brüderschaft vom gemeinsamen Leben. Eine geistliche Lebensform zwischen Kloster und Welt, Mittelalter und Neuzeit., Von der persönlichen Erfahrung zur Gemeinschaftsliteratur. Entstehungs und Rezeptionsbedingungen geistlicher Reformtexte im Spätmittelalter, Twee onuitgegeven traktaatjes van Alijt Bake, Zwischen Mystik und Moraldidaxe. Deutsche Predigten des Fraterherren Johannes Veghe und des Dominikaners Konrad Schlatter in Frauenklöstern des 15. Jahrhunderts, Den aflaet der heiliger stat Jherusalem ende des berchs van Calvarien. Indulgenced Prayers for Mental Holy Land Pilgrimage in Manuscripts from the St. Agnes Convent in Maaseik, Congregatio Hollandica: Reformkongregation im Predigerorden, De helletocht van Jacomijne Costers (d. 1503), Middeleevwse Passienmystiek II-V, Oordeel van Ruusbroec over de rechtgelovigheid van Margaretha Porete, Reply to Judith Oliver, 'Reflections on Beguines and Psalters', Sint Lutgarts mystike Opgang, Het licht in de beeldspraak van Hadewijch, Handschrifen en boeken uit het birgittinessenklooster Maria Troon te Dendermonde: Supplement, Reflections on Beguines and Psalters, La Transformation d'amour selon Marguerite Porete, Text and Image in Two Fifteenth-Century Dutch Psalters from Delft, Fragment eener onuitgegeven kloosterkroniek uit de XIIe eeuw, Das Christusbild der heiligen Lutgard von Tongeren im Rahmen der Frauenmystik und Bildkunst des 12. und 13. Jahrhundert, Vrouwen en mystiek in de Nederlanden (12de-16de eeuw): lezingen van het congres ``Van Hadewijck tot Maria Petyt'', Antwerpen, 5-7 september 1989, The New Latin Mirror of Simple Souls, Geert Grote & moderne devotie: voordrachten gehouden het Geert Grote congres, Nijmegen 17-19 september 1984., Sur les devote moderne et le mouvement d'observance dominicain, Gerardi Magni Epistolae, Beguines and Psalters