Gennadios of Heliopolis. He en te polei gynaikeia mone tes Theotokou tes Bebaias Elpidos kai ho naos tes. Panagias Elpidos Kontoskaliou in Orthodoxia (). 27 (1952): 7-11.

ID:
 
16831
 
Title:
 
He en te polei gynaikeia mone tes Theotokou tes Bebaias Elpidos kai ho naos tes. Panagias Elpidos Kontoskaliou
 
Primary Author:
 
Gennadios of Heliopolis
 
Published In:
  
Citation:
 
27 (1952): 7-11
 
Language:
 
Modern Greek
 
Publication Type:
 
article or essay
 
Publication Status:
 
Published
 
Country:
 
Turkey
 
Region:
 
Mediterranean