Francis, of Assisi, Saint. Fonti francescane (4th ed.) (Assisi and Padova : Movimento francescano, 1990).

ID:
 
6798
 
Title:
 
Fonti francescane (4th ed.)
 
Primary Author:
 
Francis, of Assisi, Saint
 
Additional Authors:
 
Clare, of Assisi, Saint (author); Biblioteca Francescana di Milano (corporate author/editor)
 
Publisher:
 
Movimento francescano
 
Language:
 
Italian
 
Date:
 
1200-1250 (circa)
 
Source Type:
 
Primary Source
 
Publication Type:
 
edition of text (pub. primary source)
 
Publication Status:
 
Published
 
Place of Publication:
 
Assisi and Padova
 
Date of Publication:
 
1990