Ekklēsiastikē alētheia (En K’polei [i.e. Kōnstantinoupolei, s.n.], etos 1- ; 27. Maiou 1881-).

ID:
 
17093
 
Title:
 
Ekklēsiastikē alētheia
 
Language:
 
Modern Greek
 
Source Type:
 
Secondary Source
 
Publication Type:
 
journal
 
Publication Status:
 
Published
 
Place of Publication:
 
En K’polei [i.e. Kōnstantinoupolei, s.n.]
 
Date of Publication:
 
etos 1- ; 27. Maiou 1881-
 
Notes:
 
Notes : Ceased with etos 43, 1923. Cf. Mpougatsos, Nikolaos Th. Bibliographia hellēnikou thrēskeutikou typou (1826-1966).