Browse Bibliographia

Title Primary Author Additional Authors Publication Type Languagesort ascending Regions
The Yellow book of Lecan, a collection of pieces (prose and verse) in the Irish language, in part compiled at the end of the fourteenth century: now for the first time published from the original manuscript in the Library of Trinity College, Dublin, by th Atkinson, Robert edition of text (pub. primary source) Irish
Léachtaí Cholm Cille journal Irish
Irische Texte mit wörterbuch Windisch, Ernst Stokes, Whitley series Irish
Martyrology of Donegal: A Calendar of the Saints of Ireland O'Clery, Michael Todd, James Henthorn, tr.; William Reeves, ed. edition of text (pub. primary source) Irish
The book of Mac Carthaigh Riabhach ; otherwise, the Book of Lismore Macalister, R. A. S. edition of text (pub. primary source) Irish
Cogadh Gaedhel re Gallaibh: The war of the Gaedhil with The Gaill, or, The invasions of Ireland by the Danes and other Norsemen Todd, James Henthorn edition of text (pub. primary source) Irish
Will of Renalda Ni Bhriain, Dublin, National Library of Ireland, Manuscript D 1978 Renalda Ni Bhriain manuscript Irish
Book of Fermoy Ó Cianáin, Adam manuscript Irish
Eine Heilige Kirche Heiler, Friedrich series Irish
Miscellaneous Irish annals (A.D. 1114-1437) O'hInnse, Séamus edition of text (pub. primary source) Irish
Book of Fenagh O'Mulconry, Maurice William Maunsell Hennessy; Denis Henry Kelly; Robert Alexander Stewart Macalister edition of text (pub. primary source) Irish
Annals of Inisfallen manuscript Irish
Annals of Inisfallen Mac Airt, Seán edition of text (pub. primary source) Irish
Humanitas journal Irish
The book of Ballymote. A collection of pieces (prose and verse) in the Irish language, compiled about the beginning of the fifteenth century Atkinson, Robert edition of text (pub. primary source) Irish
The tribes and customs of Hy-Many, commonly called O'Kelly's Country : now first published from the Book of Lecan, a manuscript in the library of the Royal Irish Academy O'Donovan, John edition of text (pub. primary source) Irish Galway, Roscommon
Fragmentary annals of Ireland Radner, Joan edition of text (pub. primary source) Irish
The Book of Hy Many; The book of Uí Maine, otherwise called Macalister, R. A. S. edition of text (pub. primary source) Irish Galway, Roscommon
Corpus Iuris Hibernici Binchy, Daniel A. edition of text (pub. primary source) Irish
The book of Lecan. Leabhar mór Mhic Fhir Bhisigh Leacain MacFirbhisigh, Giolla Iosa Mór (d. 1418) Mulchrone, Kathleen, editor edition of text (pub. primary source) Irish
Ancient laws of Ireland ... Published under direction of the Commissioners for Publishing the Ancient Laws and Institutes of Ireland Hancock, W. N. et al. edition of text (pub. primary source) Irish
Hail Brigit: An Old-Irish Poem on the Hill of Alenn Meyer, Kuno edition of text (pub. primary source) Irish Kildare
Corpus Genealogiarum Hiberniae O'Brien, M. A. Kelleher, John V., introduction by edition of text (pub. primary source) Irish
The genealogies, tribes, and customs of Hy-Fiachrach : commonly called O'Dowda's country. Now first published from the Book of Lecan, in the library of the Royal Irish academy, and from the genealogical manuscript of Duald MacFirbis, in the library of MacFirbis, Duald O'Donovan, John, trans. edition of text (pub. primary source) Irish
The Book of Leinster, formerly Lebar na Núachongbála Best, R. I. Bergin, Osbern; O'Brien, M. A.; O'Sullivan, Anne (co-editors) edition of text (pub. primary source) Irish
Sanas Cormaic Úa Cuilennáin, Cormac Meyer, Kuno edition of text (pub. primary source) Irish
Lebor Gabála Érenn : the book of the taking of Ireland Macalister, R. A. S. edition of text (pub. primary source) Irish
Zakony franciszkanśkie w Polsce series Polish
Kultura sredniowieczna i staropolska collection Polish
Biblioteka Instytutu Franciszkańskiego series Polish
Legnickie opactwo benedyktynek Bożego Ciała w społeczeństwie śląskim (1348-1538) Wiszewski, Przemysław article or essay Polish
Święta Klara z Asyżu w 800-lecie urodzin Napiórkowski, Stanisław Celestyn Koc, Wiesław (co-editor) collection Polish
Panny Siostry w roli instytucji usługowej: czego oczekiwało społeczeństwo od klasztoru żeńskiego x XVII i XVIII wieku Borkowska, Małgorzata article or essay Polish
Książka w rękach klarysek śląskich Czachorowska, Irena article or essay Polish
Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym Derwich, Marek Pobóg-Lenartowicz, Anna (co-editor) collection Polish
O celowości badań nad śląskimi klasztorami klarysek Czachorowska, Irena article or essay Polish
Zakony żeńskie w Polsce w okresie potrydenskim Borkowska, Małgorzata article or essay Polish
Błogosławiona Salomea Piastówna Niezgoda, Cecylian monograph Polish
Żywot świętej Kingi według Jana Długosza Banach, Ryszard edition of text (pub. primary source) Polish
Kościoł klarysek, dwór księżnej Anny a dom kupców Kozaczewski, Tadeusz article or essay Polish
Polscy święci Bar, Joakim Roman reference work Polish
Zeszyty Naukowe Politechniki Wroclawskiej, Architektura journal Polish
Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny Gustaw, Romuald reference work Polish
<I>Intra et extra muros</I>, spo&#322;eczna rola franciszkanów, obserwantów i klarysek na ziemiach czeskich od po&#322;owy XIV do ko&#324;ca XV wieku Smahel, František article or essay Polish
Pax et bonum - Skarby klarysek krakowskich W&#322;odarek, Andrzej Polish
Franciszkanie w Polsce &#347;redniowiecznej, 1: Franciszkanie w spo&#322;ecze&#324;stwie Skarbek, Teresa collection Polish
Kvinnohistoriskt arkiv series Swedish
Onda kvinnor och oregerliga hustrur : en etnologisk studie av kontroversiella kvinnobilder Rodin, Kerstin monograph Swedish
Acta Universitatis Upsaliensis. Studia ethnologica Upsaliensia series Swedish
Ved korsets fod Banning, K. article or essay Swedish

Pages