Barceló Crespí, Maria. Beguines i beates mallorqunes en els anys de la tardor medieval in Bolletí de la Societat Arqueológica Lul.liana (Barcelona, 2005). 61 (2005): 39-56.

ID:
 
14743
 
Title:
 
Beguines i beates mallorqunes en els anys de la tardor medieval
 
Primary Author:
 
Barceló Crespí, Maria
 
Citation:
 
61 (2005): 39-56
 
Source Type:
 
Secondary Source
 
Publication Type:
 
article or essay
 
Publication Status:
 
Published
 
Place of Publication:
 
Barcelona
 
Date of Publication:
 
2005
 
Country:
 
Spain
 
Region:
 
Catalonia (Catalunya)