Daniēl, Hierodiakonos tou ek Metzovou Portarē. Akolouthia tes hagias endoxou megalomartyros kai paneusēphou Euphēmais : syn tē tēs hosias Theophanous tēs Vasilidos ... (En Kōnstantinoupolei : Ek tou Patriarchikou Typogr., 1857).

ID:
 
17211
 
Title:
 
Akolouthia tes hagias endoxou megalomartyros kai paneusēphou Euphēmais : syn tē tēs hosias Theophanous tēs Vasilidos ...
 
Primary Author:
 
Daniēl, Hierodiakonos tou ek Metzovou Portarē
 
Publisher:
 
Ek tou Patriarchikou Typogr.
 
Language:
 
Modern Greek
 
Source Type:
 
Secondary Source
 
Publication Type:
 
monograph
 
Publication Status:
 
Published
 
Place of Publication:
 
En Kōnstantinoupolei
 
Date of Publication:
 
1857
 
Country:
 
Turkey