Abhandlungen der Gesellschaft der wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse (Berlin : Weidmannsche buchhandlung).

ID:
 
9970
 
Title:
 
Abhandlungen der Gesellschaft der wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse
 
Publisher:
 
Weidmannsche buchhandlung
 
Language:
 
German
 
Publication Type:
 
series
 
Publication Status:
 
Published
 
Place of Publication:
 
Berlin