Tomadakes, Nikolaos B.. O Ioseph Bryennios kai e Krete kata to 1400 : melete philologike kai istorike (En Athenais : Bagionakes, 1947).

ID:
 
17146
 
Title:
 
O Ioseph Bryennios kai e Krete kata to 1400 : melete philologike kai istorike
 
Primary Author:
 
Tomadakes, Nikolaos B.
 
Publisher:
 
Bagionakes
 
Language:
 
Modern Greek
 
Source Type:
 
Secondary Source
 
Publication Type:
 
monograph
 
Publication Status:
 
Published
 
Place of Publication:
 
En Athenais
 
Date of Publication:
 
1947
 
Subjects:
  
Country:
 
Greece
 
Region:
 
Crete